BaseTIS
Base Technology & Information Services

Llengües

gptw-badge

Wellness Habits

 

Aplicació que guia i acompanya als usuaris a millorar els seu benestar físic i emocional de manera lúdica, divertida i fàcil. A través de diversos hàbits d’alimentació, exercici, descans i emocions, els usuaris, individualment o en equips, van integrant petites rutines cada dia que els permeten guanyar benestar, tant a la feina com fora d’ella.