Concurs de Bones Pràctiques 2019

Des de l’Àrea de Social vam decidir presentar-nos-hi amb dos projectes: la nostra política de donacions i patrocinis i el model teal de la nostra organització.

El 2018, l’Àrea de Social de Basetis, amb l’ajuda de totes i tots vosaltres, vam estar treballant per donar més força i empenta a la nostra Responsabilitat Social Corporativa. A més a més d’haver-ho establert com un dels nou propòsits de l’empresa, vam decidir que també volíem rebre aquest reconeixement en l’àmbit extern. És per això que després del taller que vam realitzar a Barcelona Activa, d’establir el Pla d’Accions en RSC, i de treballar en diferents temes mediambientals, laborals i econòmics, entre moltes d’altres accions, vam decidir participar en la 10a Setmana de Responsabilitat Social de Catalunya

La Setmana de la RSC va organitzar també un concurs de bones pràctiques, i des de Social vam decidir presentar-nos-hi amb dos projectes: la nostra política de donacions i patrocinis i el model teal de la nostra organització.

Vam guanyar en el grup de pimes pel model d’organització teal.