• Desenvolupament ·

Cas d’èxit

Desenvolupament d’una

ERP-CRM amb Generetis©

El repte

El Grup Intecno és una empresa que comercialitza equipaments i serveis d’hostaleria i restauració a través de la seva xarxa nacional d’empreses associades.

Existia la necessitat d’implementar una eina ERP-CRM feta a mida per a cobrir les necessitats de gestió associades per un preu més baix de les existents en el mercat.

La solució

Basetis ha proposat una solució basada en l’ús de Generetis©, un sistema propi de generació automàtica d’aplicacions que, sobre una base de dades ja existent, genera de forma totalment automàtica una aplicació plenament funcional que permet la gestió de totes les dades del client i les seves relacions.

Això ens ha permès cobrir totes les necessitats de gestió del client amb una considerable reducció de costos, de manera que tots els requeriments del client, s’han desenvolupat afegint-los a una aplicació que el client ha pogut veure en funcionament des del primer dia, permetent a més una alineació total entre les expectatives del client i el resultat final.

Resultats i productes

El resultat ha estat ÈOL, una ERP-CRM completa que permet la gestió integral del catàleg de productes, compres, proveïdors, magatzems, clients, contractes, pressupostos, comandes, albarans i factures, així com la gestió postvenda i el servei d’assistència tècnica.

Per a aquest últim, s’ha desenvolupat addicionalment una aplicació mòbil perquè els tècnics de les empreses associades puguin realitzar la gestió, directament des de casa, del client final amb una tauleta i una impressora portàtil.

  • Gestió de productes
  • Gestió de demanats
  • Simplificació de processos

25 persones involucrades en el projecte.

Més de 50 empreses associades al Grup Intecno.

El més innovador

Primer projecte de Basetis en el qual el producte no es desvincula del generador automàtic de codi i al qual se li podran generar automàticament noves versions.

El més valorat

La proximitat i la plena disposició mostrada per l’equip.

L’esforç i les ganes de satisfer al màxim les necessitats i expectatives del client

Tecnologies utilitzades

  • ReactJS
  • Redux
  • Java (Spring i Hibernate)
  • PostgreSQL
  • React Native

Serveis realitzats

Development (Agilitzadores de codi, Front-end, Back-end i projectes a mida)