• Intel·ligència Artificial ·

Cas d’èxit

Detecció i classificació

d’olives en la cadena

de producció d’oli

El repte

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, el qual busca impulsar la investigació i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit agroalimentari, a banda de contribuir a la modernització, millor i impuls de la competitivitat en diversos sectors com l’agrari i l’alimentari, entre altres.

L’institut va acudir a Basetis amb la necessitat d’agilitzar el procés de classificació de varietats d’olives per a un dels seus projectes. La selecció és essencial per mantenir la denominació d’origen protegida dels olis d’oliva produïts. Per a la tasca no existia cap programa que facilités aquest treball.

La solució

El nostre equip d’AI va desenvolupar una eina mitjançant visió artificial i deep learning capaç de reconèixer, classificar i segmentar una a una les olives d’una cinta transportadora.

Per aconseguir-ho, es va construir una base de dades amb més de 26.000 imatges preses in situ que van permetre crear un algorisme amb una precisió del 94% en la classificació de la varietat de les olives. Una aplicació estadística especial va permetre que l’error tendís a 0.

Aquest elevat grau de precisió va ser fonamental per: assegurar la denominació d’origen de les olives i crear un etiquetatge intel·ligent que simplifiqui el procés.

Resultats i productes

5 persones dedicades al projecte 

 • Reducció de tempos
 • Millora del procés de selecció
 • Automatització de processos
 • Certificat de Denominació d’Origen Protegit

El més innovador

 • Creació del primer exemple de classificació d’olives
 • Concatenació d’una sèrie de blocs (segmentació, classificació, estimació de proporció) per desenvolupar la solució
 • Creació d’una base de dades amb diferents varietats d’olives, com es va confirmar a l’Expoliva
 • Presentació dels resultats en una fira científica d’abast internacional

El més valorat

La relació de col·laboració establerta amb IRTA i l’aplicació de tecnologies punteres en el sector agroalimentari.

Tecnologies

 • Python 
 • Keras 
 • Tensorflow 
 • Image Segmentation
 • Edge detection
 • Data augmentation
 • Convolutional Neutral Networks
 • OpenCV

Serveis realitzats

 • Machine Learning
 • Formulació estadística
 • Deep Learning aplicat a Computer Vision