Cas d’èxit

Cercador intel·ligent

i personalitzat

El repte

Una de les empreses de biotecnologia independents més grans del món, té diferents perfils (tècnics, comercials, reguladors, etc.) que requereixen obtenir informació de les àrees d’interès de la companyia en diferents aspectes: repercussió mediàtica, publicacions científiques, etc.

Objectius:

Es busca millorar l’eficiència en les cerques, mitjançant una eina intuïtiva que busqui en fonts de dades diverses de cara a donar resposta personalitzada a les necessitats diferents de cada perfil.

Com ho hem fet?

  • Natural Language Processing
  • Fuzzy search
  • Neo4j
  • Embeddings
  • TF-IDF
  • Django

Resultats:

L’eina desenvolupada cerca en 13 fonts de dades (Twitter, YouTube, Google News, PubMed, Clinical Trials, FDA…), personalitzant els resultats en funció dels resultats consultats anteriorment per l’usuari.