Nosaltres

Som un equip de persones amb una marcada voluntat de transformació social que realitzem serveis en el camp de les tecnologies de la informació i de la consultoria. Coneix-nos!

La nostra missió

Pensem en les persones, desenvolupem la confiança, ens comprometem en realitzar els millors serveis i contribuïm a la millora social.

Aquest és la nostra raó de ser i la duem a terme, amb el focus posat en les persones, el seu benestar i la seva dignitat. A Basetis avancem en el nostre propòsit de fer consultoria tecnològica d’una manera que permet atendre les necessitats dels nostres clients i, alhora, garantir les bones condicions de qui treballa amb nosaltres i afavorir la millora social.


Els nostres valors

Confiança

És el valor fonamental en què es recolzen les nostres relacions interpersonals i, per tant, la nostra companyia. El nostre desig és assolir un nivell alt de confiança amb totes les persones i entitats amb què interaccionem: les que formem part de Basetis, els clients, els proveïdors, el nostre entorn, la societat, etc.

Transparència

Procurem que el màxim d’informació de la companyia estigui a l’abast de totes les persones que formem Basetis. Així mateix, la sinceritat i la claredat posen les bases de la comunicació amb els clients i amb qui ens envolta.

Autogestió

La presa de decisions ha d’estar tan propera com sigui possible a l’entorn al qual impacta. Per decidir és necessari tenir la màxima informació possible (obtenint-la de les persones amb més coneixements si fos necessari) i conèixer l’opinió de les persones a les quals impactarà la decisió.

Completesa

Creem un entorn on puguem mostrar-nos tal com som i, alhora, millorar i créixer en tots els vessants, inclosos el personal i el professional.

El bé comú

Treballem per enfortir la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social, la participació democràtica i la transparència. Potenciar la cooperació per sobre de la competència i el bé de totes les persones per sobre de l’afany de lucre és la transformació que necessita la nostra societat.

La nostra RSC

Forma part fonamental de la nostra missió, visió i valors contribuir a una societat més ètica, justa, sostenible i que vetlli pels drets i llibertats de les persones. Ens esforcem dia a dia en refermar la nostra Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i alineem l’activitat de Basetis amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides.

Estructurem la nostra política d’RSC en cinc àmbits principals: bon govern, laboral, social, ambiental i econòmic, i en conjunt, contemplem onze dels disset ODS. En el marc de la nostra missió, visió i valors posem especial èmfasi en la salut i el benestar (ODS 3), la igualtat de gènere (ODS 5), el treball decent i el creixement econòmic (ODS 8), la reducció de les desigualtats (ODS 10), l’acció per al clima (ODS 13) i la pau, justícia i institucions sòlides (ODS 16).


El model Teal

Basem el nostre model organitzatiu en el paradigma Teal que proposa Frederic Laloux. Aquest model entén qualsevol organització com un organisme viu en contínua evolució, amb metes objectives que no venen imposades des de direcció i on totes les persones que en formen part determinen el seu futur.

El model Teal es basa en els principis d’autogestió, propòsit evolutiu i completesa, els quals considerem valors fonamentals de la nostra empresa. En aquest marc, a Basetis organitzem la nostra gestió mitjançant àrees transversals a les quals les persones de la companyia s’impliquen de manera voluntària d’acord amb les seves motivacions, coneixements i interessos. D’aquesta manera, les decisions i les accions són preses amb el diàleg, el consell i escoltant al propòsit de l’organització, en lloc de ser imposades des del cim d’una cadena jeràrquica.


Com som?

Vetllem pel benestar de les persones que treballen amb nosaltres. Donem facilitats perquè cada persona pugui desenvolupar la seva pròpia carrera professional i conciliar-la amb la seva vida personal.

Benestar a les oficines

Disposem d’àrees de descans i oci a les oficines, i cedim els nostres espais a les persones de Basetis que organitzen activitats formatives, culturals i lúdiques.

Conciliació familiar

Facilitem el teletreball per afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral, i de pas, evitar desplaçaments i contribuir a la millora del medi ambient.

Formació i carrera

Fomentem escollir la formació que cadascú decideixi. Prioritzem un model de carrera basat en la llibertat per establir la mateixa trajectòria i objectius. A Basetis incentivem la formació i assumim el 50% del seu cost.

Innovació

Proveïm les iniciatives que sorgeixen de l’entusiasme i la creativitat de les persones del nostre equip per transformar les seves idees en projectes. Les nostres Experiences en són una mostra.

Contractació per referència

El nostre model d’incorporació de persones està basat en la referència, amb el que garantim la solvència dels nostres professionals.

Fix i objectiu

Comptem amb un salari fix per tothom i un salari objectiu per totes les persones amb un fix superior als 22 mil euros. L’assoliment del salari objectiu està vinculat a la salut econòmica trimestral i global de l’empresa.

Norma Tinbergen

Creiem que les desigualtats econòmiques són negatives i impedeixen la integració social de les persones. Per aquest motiu, hem adoptat la norma del Nobel en Economia Jan Tinbergen: la relació entre el salari més baix i el més alt no hauria de ser mai superior a 1:7’5.

Retribució flexible

Apostem per un model on cada persona pot escollir rebre una part del seu salari en productes com ara assegurança mèdica, tiquet restaurant o transport, guarderia o formació.

Gestió de qualitat

Aspectes com una organització estructurada, documentada i que implica a totes les persones de l’empresa, així com un clima laboral excel·lent ens han permès certificar el nostre sistema de gestió d’acord els estàndards de qualitat que dicta la norma ISO 9001:2015.

Shadowing

Durant els primers mesos a Basetis, les persones poden veure’s beneficiades pel programa de Shadowing, a través del qual se’ls assigna una persona de referència que les ajudarà a adaptar-se a les diferents metodologies de treball, dinàmiques d’equip i tècniques aplicades als diferents serveis de Basetis. Així se senten acollides i motivades des del principi, i més integrades a l’empresa.

La nostra història

2023

Basetis s’adhereix al Clúster TIC Catalunya Sud i al Barcelona Health Hub. Com a organització, continuem visibilitzant i potenciant el talent femení amb noves edicions de Lovelace Connecting Women i esdeveniments com el Women Approved o el FemQA. El 2023 presentem el nou catàleg de serveis amb la incorporació de Salesforce. Alhora, també és presentat un nou lema: “Solucions digitals amb valors”.

2022

Basetis s’uneix al GETHub, s’inicien els Cafès a la Pedrera i se celebra la primera edició del Lovelace Connecting Women. Alhora, es dediquen esforços per impulsar accions solidàries per Ucraïna. A escala global es pren la decisió de convertir el català en la llengua preferent de Basetis i es crea un document de política lingüística per fer un reforç positiu per la llengua. Cal destacar que 2022 també és l’any d’un canvi important en la metodologia de treball globalment i incorporem el “Hoshin Plan”.

2021

Amb les conseqüències de la covid-19 encara al damunt, es formalitza el teletreball i es manté l’impuls d’iniciatives virtuals per mantenir l’“engagement” entre les persones. S’instaura un Servei d’Acompanyament Psicològic gratuït per prevenir i millorar la salut mental de l’organització. En paral·lel, s’obté l’ISO27001, i es canvia substancialment el model retributiu i totes les persones passen a tenir un salari fix i un salari objectiu. També es van crear les iniciatives “caring” i formacions pel benestar de les basetianes on garantim el benestar i ens assegurarem que es duen a terme bones pràctiques de treball i una bona gestió del temps de les persones.

2020

A conseqüència de la pandèmia de covid-19, al març s’inicia el teletreball i d’abril a juny l’empresa s’adhereix a un ERTO per força major. Aquest any, a més, Basetis adquireix l’agència digital Motto, d’aquesta manera amplia els seus serveis de màrqueting i disseny, i a finals d’any l’equip ja supera les 300 persones.

2019

Basetis obté l’ISO 9001:2015, que certifica la qualitat de la gestió de l’empresa, i l’Etiqueta Responsable, un distintiu que afavoreix les organitzacions que aposten per una gestió social, econòmica i ambiental responsable.

2018

L’equip supera les 200 persones. Aquest any, Basetis, obté el segell Pyme Innovadora que atorga el Ministeri d’Economia i Competitivitat, i apareix en el rànquing d’empreses europees de creixement més ràpid del Financial Times.

2017

Segona fase d’obertura de l’oficina de La Pedrera. El nou espai permet distribuir a tot l’equip en aquesta oficina i a la de Sant Cugat, i tancar la seu de Mapfre. Aquest any, Basetis signa el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i puja fins a la posició núm. 9 de Best Workplaces.

2016

Se signa el contracte de lloguer de l’oficina de la Casa Milà, La Pedrera. Aquell mateix any, se signa també un conveni de col·laboració amb el CCAR, i es comença un canvi d’organització cap a un model teal. L’empresa se situa en el lloc núm. 11 del rànquing Best Workplaces d’empreses de 100 a 250 empleats.

2015

L’equip de Basetis supera les 100 persones i al desembre s’obre l’oficina de Sant Cugat. El ràpid creixement de l’equip planteja una renovació de l’organització interna de Basetis.

2014

Al març, Basetis obre la primera oficina pròpia, a la Torre Mapfre de Barcelona, amb la finalitat d’acollir a les persones de l’equip de conversió i d’altres nous serveis que van permetre la diversificació cap a àrees com Java, Web, Mobile i Disseny.

2010

Basetis contracta al seu primer empleat. Aquell mateix any, la plantilla comença a créixer i es crea l’equip de conversió de dades per a realitzar serveis a l’oficina d’un client a la torre Mapfre.

2009

El 6 de novembre, el Marc Castells i el Victor Roquet funden Base Technology and Information Service, Basetis, una empresa del sector TIC dedicada inicialment als serveis professionals.

Compromís social

Com a part de la societat, creiem que hem de tenir una responsabilitat social i ètica en tots els àmbits en els quals intervenim. Ens impliquem en causes que vetllen pels drets, el benestar i la salut de les persones, en especial les més desafavorides, així com la conservació del medi ambient.

More info