Cas d’èxit

Conversió massiva de dades de l’aplicació Zeus GNF

El repte

Gas Natural Fenosa (GNF), companyia multinacional present a 25 països i amb prop de 20 milions de clients, va implementar un sistema de gestió comercial de les activitats de distribució de gas i d’electricitat de totes les distribuidores del grup. Per aconseguir-ho, va encarregar a Basetis unificar diferents sistemes obsolets i segregats en un únic sistema actualitzat i robust mitjançant diferents implantacions.

El projecte plantejava la tasca crítica de migrar el gran volum de dades de sistemes diferents a un nou sistema, i garantir, a la vegada, la qualitat i la coherència de la informació segons els estàndards establerts de GNF.

La solució

L’estratègia de Basetis es basava en un procés ETL (Extract, Transform, Load) en el qual es va auditar la qualitat mitjançant indicadors quantitatius i qualitatius.

Un equip d’alt rendiment va desenvolupar processos i programes ad hoc per aprofitar al màxim els recursos i garantir la qualitat de les dades. Es van realitzar diverses implantacions iteratives i augmentatives sota un enfocament Agile que va facilitar la implicació de les persones de l’equip i va assegurar la satisfacció del client.

La qualitat i l’elevada exigència del projecte han validat el reconeixement dels diferents actors i de l’usuari final, del qual ens hem guanyat clarament la seva confiança.

19 implantacions Big Bang exitoses des de 2012 a Espanya, Mèxic, Colombia i Brasil en sectors de gas i elèctric. S’ha ofert una solució integral i una metodologia eficaç en projectes de migració de dades.

1.000 milions

de registres migrats en la darrera implantació.

2.000 depuracions

i validacions per garantir la qualitat de les dades.

60 quadraments

quantitatius i qualitatius.

Allò més innovador

Introduir la metodologia Scalable Scrum amb diferents equips treballant per àrees funcionals amb un mateix objectiu i delivery.


Allò més valorat

 • Transparència
 • Rigor
 • Honestedat
 • Disponibilitat d’ajudar
 • Proximitat

Tecnologies

 • Oracle PL/SQL
 • Shell Scripting
 • Oracle Data Integrator
 • Visual Basic for Applications
 • Pyhton

Serveis realitzats

 • Migració de dades
 • Auditoria i qualitat de dades
 • Govern de dades
 • Quadres de govern
 • Direcció de projecte