Cas d’èxit

Creació i gestió àgil de webs de franquícies de restaurants

El repte

El client (V) és una cadena de restaurants que franquícia a tercers. Cada restaurant ha de tenir uns recursos digitals que segueixin les directrius de la marca i unes funcionalitats concretes, com pot ser el delivery. Els franquiciats de cada restaurant han de tenir la llibertat per modificar contingut, menús i fotografies.

L’objectiu

Millorar l’eficiència facilitant la creació i gestió dels sites de cada restaurant.

Com ho hem fet?

  • Multisite
  • WordPress
  • Elementor
  • UX/UI
  • Integració amb Spotify i Mailchimp
  • Animacions CSS
  • Custom Posts

El resultat

Ha millorat l’eficiència en la creació de nous sites, amortitzant el cost de la creació d’una web a partir de la tercera franquícia. A més a més, l’esforç per crear un nou site s’ha reduït un 99%.