Cas d’èxit

Detecció automàtica de

dades rellevants en factures

El repte

Una empresa del sector industrial ha desenvolupat una web per a les inspeccions periòdiques a tercers, i vol que aquestes es validin automàticament a través del nou sistema.

Actualment, els treballadors han d’obrir el document i comprovar de forma manual si hi ha totes les dades per a la validació.

L’objectiu

Automatitzar el procés de validació de dades necessàries (signatura, IBAN, data, CUPS i número de factura) en documents d’inspecció tècnica.

Com ho hem fet?

  • OTSU
  • OCR
  • Thresholding
  • Computer Vision

El resultat

  • Automatització de la verificació de documents.
  • Millora en l’eficiència dels treballadors en el procés de validació.