Cas d’èxit

Detecció d’errors d’impressió

i de braille en les capses de medicaments

El repte

Una empresa d’indústria gràfica, productora d’embalatge per a la indústria farmacèutica, necessita automatitzar processos de qualitat.

La companyia té uns volums molt elevats de descartats per qualitat del producte acabat per impressions incorrectes. Sobretot en defectes en el marcatge de la caixa que tenen relació amb el text i el braille.

Aquests errors poden aparèixer en l’encunyació del braille, en la impressió amb tinta, o bé per errors en els PDF que s’utilitzaran per a crear les planxes per a imprimir els estotjos.

L’objectiu

Implementar un sistema de visió artificial dins del sistema de qualitat.

L’entorn de visió artificial està comprès per un escàner per a l’adquisició d’imatge, i dels ordinadors per al processament i comparació d’imatge amb els models.

L’abast del projecte queda limitat al desenvolupament de l’eina de programari d’adquisició, processament i comparació amb la imatge, queden exclosos els equips que suporten el funcionament de l’eina.

Com ho hem fet?

Amb una aplicació de scanning + docker. L’eina està instal·lada en ordinadors amb entorn Windows, requerint l’eina Docker per a poder executar-la. Està configurada per a desar els arxius d’imatge processats i reports en l’entorn cloud de la indústria gràfica.

I tot això gràcies a les tecnologies:

  • Template matching
  • Layout comparison
  • Local i global image alignment
  • Deep learning

El resultat

La solució desenvolupada facilita la detecció precoç d’aquests errors i permet reduir el desaprofitament, així com incrementar la confiança dels clients en el producte desenvolupat.