Cas d’èxit

Manteniment predictiu industrial

(basant-se en el so)

El repte

Una empresa del sector industrial té maquinària que participa en el procés de fabricació automatitzada. Així que la planta disposa de micròfons instal·lats a prop de les màquines, els quals enregistren el soroll.

Objectius

Detectar que una màquina fallarà abans que falli, per poder fer manteniment preventiu.

Serveis realitzats

  •  Autoencoder 
  •  Deep learning
  •  Neural network
  •  Unsupervised learning 
  •  Manteniment predictiu 
  •  Anàlisi del so

Resultats proporcionats

Detectem que una màquina fallarà abans que ho faci, i així evitem possibles parades de producció.