Cas d’èxit

Model de detecció de frau en comptes nous

El repte

Les entitats bancàries pateixen intents de frau entre els quals s’inclou la creació de comptes bancaris nous amb la intenció de fer impagament. L’equip de fets delictius és el departament encarregat de detectar i bloquejar aquests comptes nous fraudulents.

L’objectiu

Necessitaven aprendre a detectar quins comptes de creació recent s’han generat amb la intenció de fer impagaments. El model crea un scoring amb els comptes que tenen més probabilitat de ser fraudulentes i permet detectar-los preventivament.

Com ho hem fet?

  • Machine learning
  • Gradient boosting (XGBoost)
  • Word2vec
  • Embedding de moviments bancaris

El resultat

La solució ajuda a l’equip de fets delictius a prioritzar els comptes més sospitosos per analitzar-los i detectar el frau preventivament, evitant així que aquest tipus de frau es produeixi.