Cas d’èxit

Model de detecció de frau en

transferències internacionals

El repte

Les entitats bancàries pateixen intents de frau, entre els quals s’inclou la suplantació d’identitat. L’equip de fets delictius és un departament encarregat de detectar els diferents intents de frau i bloquegen les operacions identificades com a fraudulentes.

L’objectiu

Es vol millorar i accelerar la detecció del frau relacionat amb transaccions internacionals. El model prioritza les transferències que tenen més probabilitat de ser fraudulentes i facilita la detecció per part d’equip de seguretat de manera més eficient.

Com ho hem fet?

  • Machine learning
  • Gradient boosting (XGBoost)
  • Word2Vec

El resultat

La solució ajuda a l’equip de fets delictius a prioritzar els casos de frau a analitzar. El sistema permet a les entitats bancàries a ser més eficients i ràpides en la detecció, facilitant la recuperació dels diners defraudats i millorant la satisfacció del client.