Cas d’èxit

Optimització de temps i
costos en l’assignació
automàtica de conductors

El repte

Cafler és una empresa emergent, en ronda d’inversió prèvia a la sortida al mercat, que ofereix el següent servei: els seus conductors recullen vehicles de particulars en el seu domicili i passen la ITV per ells. Han de realitzar una assignació diària de conductor a servei per a complir amb els seus clients.

Objectius

Portar a cap una assignació automàtica de conductors i vehicles a través d’un algorisme, minimitzant els temps d’espera i costos.

Com ho hem fet?

  • Graph models
  • Graph optimization
  • Minimum path cover
  • Weighted bipartite graph
  • Flask
  • Data visualization

Resultats

La solució compleix els objectius i ha permès al client obtenir una altra ronda de finançament.