Cas d’èxit

Portal de contractació de serveis

d’assegurances per a entitats i empreses

El repte

Arç Cooperativa és una entitat especialitzada en la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través de serveis de consultoria i corredoria.

Aquesta requereix una solució que permeti oferir el seu catàleg de productes als seus clients, amb l’objectiu de generar noves oportunitats i contractació d’assegurances.

L’objectiu

Desenvolupament d’un portal B2B que posi a disposició d’empreses i entitats la generació de pressupostos i contractació de pòlisses. Cada entitat disposa d’un subportal propi personalitzat amb els seus productes i accessos específics. Totes les sol·licituds estan integrades amb l’ERP segElevia per fer més eficient la seva gestió i s’incorpora la firma digital per a augmentar la fiabilitat.

Com ho hem fet?

  • Django/Python
  • Integració API REST per a Firma Digital
  • Integració SOAP amb ERP segElevia

El resultat

  • Integració del flux de venda online amb ERP corporatiu
  • Millora de l’eficiència en la gestió de pòlisses i leads
  • Automatització de processos