Cas d’èxit

Predicció de la probabilitat

d’impagament per a crèdits al consum

El repte

El banc disposa d’un model de scoring d’admissió per predir la probabilitat d’impagament dels seus clients basat en certa informació financera.

En línies generals, no es disposa de la informació transaccional dels clients.

L’objectiu

L’objectiu és proporcionar un model capaç d’identificar amb més precisió els clients amb probabilitat d’impagament. D’aquesta manera, el banc podrà concedir préstecs als clients amb més seguretat.

Atès que els préstecs es retornaran amb més regularitat, el banc podrà predir amb més exactitud els seus beneficis i despeses futures.

Com ho hem fet?

  • XGBoost
  • L2 Regulization
  • Decision Trees
  • Oversampling
  • Predictive Model

El resultat

  • Augment de la precisió a l’hora de predir si el sol·licitant pagarà de forma regular.
  • Proporcionar una llista de característiques que són importants per determinar la seguretat del pagament
  • Reducció del risc de pèrdues mitjançant la selecció de sol·licitants amb millors resultats.