Cas d’èxit

Q&A per millorar
el desplegament
de solucions tècniques

El repte

ISDIN, empresa de productes dermatològics, disposa d’un e-commerce des d’on ven els seus productes.

Aquest e-commerce està en continu desenvolupament i diferents equips fan els evolutius, sense una metodologia comuna. Això provoca que, sovint, calgui corregir errors en l’entorn de producció, un cop ja s’han desplegat els canvis.

L’objectiu

L’empresa vol incrementar la qualitat de l’eina (e-commerce), minimitzant el manteniment correctiu i perfectiu posterior, mitjançant la introducció del QA Lead, que dota tots els equips de la mateixa metodologia i mecanismes de testing.

Com ho hem fet?

 • Q&A
 • Test Rail
 • Playwright
 • Shift left testing
 • 3 amigos environment
 • Postman
 • Jenkins
 • Agile Testing

El resultat

 • Reducció del temps de desplegament a producció.
 • Possibilitat de realitzar pujades a producció més freqüents.
 • Reducció dels hotfix i manteniment correctiu posteriors.
 • Reducció de costos en el manteniment de les aplicacions.