Cas d’èxit

Recomanació de

continguts en una

plataforma online educativa

El repte

Una editorial disposa d’una plataforma online on hi ha recursos educatius que treballen diferents competències amb diferents nivells de profunditat i dificultat. Aquests recursos tenen diferents formats (textuals, vídeos, d’autoavaluació, etc.) i els professors de les escoles els assignen de forma manual als alumnes com a part del seu currículum educatiu.

Objectius

Facilitar la feina als docents minimitzant els esforços que dediquen a planificar (Assignar recursos als alumnes). Per assolir-ho, cal un sistema de recomanació que assigni el recurs més adequat a cada alumne, per tal d’assolir els objectius curriculars (tant a curt termini: proper recurs a usar, com a llarg termini: quan acabi l’assignatura, l’alumne ha d’haver adquirit les competències mínimes), tenint en compte les particularitats de cada alumne. 

També és d’interès mostrar la informació de progrés, dels alumnes, classes i de l’ús de recursos.

Com ho hem fet?

  • Advanced analytics
  • Perfilat de recursos, alumnes i professors
  • Modelatge predictiu (Machine Learning)
  • Teoria de Grafs
  • Sistema de recomanació
  • UX/UI