Etiqueta Responsable

Eina de comunicació promoguda per l’Associació +Responsables, per explicar, de manera senzilla, el valor afegit de l’organització, en la seva actuació responsable en els àmbits econòmic, social i ambiental.


A Basetis hem obtingut l’Etiqueta Responsable que atorga l’Associació +Responsables amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i que reconeix les nostres actuacions en els àmbits descrits més amunt.

 

 

Què és l’Etiqueta Responsable

L’Etiqueta Responsable té com a objectiu donar valor i visibilitat a les organitzacions i empreses que implementen una gestió amb valors en els àmbits econòmic, social i ambiental, alhora que es converteix en una eina per fomentar el consum responsable.

El certificat d’Etiqueta Responsable facilita donar a conèixer els compromisos responsables de forma senzilla i accessible i s’hi pot utilitzar en productes, serveis, pàgines web o comunicacions, ajudant a donar valor i identificar empreses i organitzacions per les seves bones pràctiques.

 

Reconeixement amb l’Etiqueta Responsable

Una de les accions que tenim dins del nostre Pla d’RSC és adherir-nos a segells de reconeixement social, així que des de l’àrea de Social vam decidir presentar-nos a l’Etiqueta Responsable. Diverses mesures en el marc de la RSC han sumat de cara a obtenir aquesta acreditació. En són exemples l’organització en àrees transversals i basada en el model Teal, la nostra política de donatius i patrocinis, les col·laboracions amb entitats del tercer sector així com la realització de serveis pro bo, la recerca de proveïdors sota criteris de responsabilitat, la gestió de qualitat certificada amb l’ISO 9001, la transparència, el Pla d’Igualtat, les possibilitats a favor de la conciliació laboral, la cultura de l’anomenada corporate compliance, la gestió dels residus o la relació des de la confiança amb qui ens envolta.

Més informació sobre tots aquests aspectes, aquí.


10 + 1 Compromisos Responsables

Econòmic

 • 1. Gestió transparent de l’empresa i amb criteris de Responsabilitat Social.
 • 2. El maneig de proveïdors es fa amb criteris econòmics, socials, ambientals i de proximitat.
 • 3. Qualitat i satisfacció en la gestió de clients.
 • 4. Gestió econòmica transparent i no fraudulenta.

Social

 • 5. No discriminació i foment de la igualtat d’oportunitats i de la diversitat.
 • 6. Foment de la conciliació de la vida personal i laboral.
 • 7. Comunicació i foment de la participació.
 • 8. Entorn de treball segur per a tota la plantilla.
 • 9. Col·laboració amb el territori i iniciatives socials.

Ambiental

 • 10. Estratègies de sostenibilitat ambiental i actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic.
 • 11. Gestió de residus R + R + R: reduir, reciclar i reutilitzar. La RSC és un procés de millora constant.