Cas d’èxit

AM Managers per a Naturgy Informàtica

El repte

Naturgy Informàtica, empresa proveïdora d’IT del Grup Naturgy, necessitava centralitzar els serveis professionals que prestaven diferents proveïdors en un únic servei denominat AM Managers.

A través d’aquest servei es realitzarien tasques de control i suport dels proveïdors IT que plantejaven tres reptes principals: oferir informació de qualitat, disposar d’indicadors homogenis i establir un model de gestió eficient.

La solució

A Basetis ens vam basar en el marc de referència ITIL per implementar la solució més adequada, la qual va contemplar diversos aspectes.

D’acord amb el client, es va definir un catàleg de serveis. Vam crear un equip mixte que va permetre definir, homogeneïtzar, executar i automatitzar procediments. Vam implementar un sistema de reporting periòdic d’indicadors operatius dels proveïdors d’IT. I es van establir mecanismes de millora contínua del servei.


Resultats i productes

 • Catàleg de serveis ampliat i en evolució constant.
 • Reducció de costos.
 • Millora en la presa de decisions per part de l’organització.
 • Millores de les eines de Gestió IT.
 • Centralització de dades mestres (CMDB).
 • Reporting continuat i accessible a tota l’organització.
 • Menor dependencia informativa per part dels proveïdors IT de Naturgy.
 • Control i revisió dels SLA’s dels proveïdors IT de Naturgy.
 • Auditories de qualitat dels serveis oferts pels proveïdors IT de Naturgy.
 • Utilització d’APIs per a la interacció amb eines del client.

17 informes diaris

emesos abans de les 8 AM.

2.000 tickets

auditats cada dia.

15 persones

dedicades en promig al servei.

Allò més valorat

Aconseguir un servei més eficient al substituir tasques recurrents per tasques automatitzades.

Tecnologies utilitzades

 • Python (Dash, PlotLy, Luigi, Selenium, Pandas, Pylint)
 • HTML
 • Postgres
 • PowerBi
 • Periscope Data
 • Jenkins, SonarQube

Serveis realitzats

 • Supervisió de contractes de proveïdors IT
 • Auditoria i qualitat de dades
 • Monitorització de dades
 • Quadres de comandaments
 • Catàleg de serveis i SLAs
 • UX/UI Web i App
 • Testing i Optimització