Cas d’èxit

Anàlisi i optimització de processos

d’indústria 4.0 per la transformació digital

El repte

Terrer Indústria Gràfica és una empresa dedicada a la fabricació d’embalatges, principalment per al sector farmacèutic.

El principal repte del projecte és afrontar la transformació digital enfocada en la Indústria 4.0, això comporta: elaborar una anàlisi i optimització dels processos de negoci, millorar la comunicació i traçar un pla de transformació digital alineat amb la seva estratègia a curt, mitjà i llarg termini. (RH, logística, compres, facturació, producció, etc.)

Els objectius

Dins de l’enfocament d’Indústria 4.0, es tractava d’establir un roadmap d’accions per a llançar nous projectes que permetin aportar valor a l’estratègia per a minimitzar costos d’estructura i augmentar les vendes.

Com ho hem fet?

Considerem essencial l’enfocament metodològic de tot el procés:

  1. Revisió que permeti establir els canals de comunicació entre les parts implicades.
  2. Establir els elements de reflexió i poder extreure l’anàlisi més detallada per a establir un pla d’acció amb garanties.
  3. L’ús de multitud de tècniques que inclouen entre altres Ishikawa, CAME-DAFO, Canvas, pluja d’idees, anàlisis de la competència, prospectiva, model futur, fitxes de projecte amb ROI…
  4. El fet de ser assessors oficials d’ACCIO en Indústria 4.0 ha permès aplicar de forma correcta les tècniques necessàries.

Els resultats

El nostre enfocament a PIME permet:

  1. Fer didàctica dins de l’organització per a posar els vímets necessaris que permetin catalitzar els diferents actors a una nova visió del negoci.
  2. Habilitar el com afrontar els nous reptes de la digitalització.
  3. Mitjançant aquest diagnòstic Terrer Indústria Gràfica ha pogut tenir una major consciència de les seves necessitats i de com abordar l’optimització i millores pertinents.
  4. Tot això finançat amb subvencions a través de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIO), gràcies a la nostra capacitació com a assessors en Indústria 4.0, amb el que s’assegura el ROI del projecte.