Cas d’èxit

Autogestió del cicle

de vida del client

El repte

Una empresa distribuïdora de gas ofereix als clients i col·laboradors un marketplace per la contractació de GAS mitjançant diferents customers journeys segons les particularitats dels punts de subministrament. 

Addicionalment, el marketplace ofereix als gestors interns de la distribuïdora un back-office complet per a la gestió de les noves contractacions fins a la posada en gas del punt de subministrament.

L’objectiu

El principal objectiu és millorar l’eficiència dels processos desenvolupant una aplicació que permeti digitalitzar el procés de registre i gestió de les sol·licituds i peticions de connexió a la xarxa de gas per als clients. I, addicionalment, automatitzar els processos de gestió de les sol·licituds en els sistemes corporatius.

Com ho hem fet?

  • Integració amb sistemes corporatius
  • Desenvolupament cloud en AWS
  • React
  • WordPress
  • Python

Resultats

Els clients i col·laboradors són autònoms en el registre i gestió de les sol·licituds, no cal que truquin. I sobretot, el fet d’automatitzar els processos de gestió ha permès que les persones internes es dediquin a altres tasques de més valor.