Cas d’èxit

Automatització de la

categorització de moviments bancaris

i càlcul d’indicadors financers

El repte

Unnax és una fintech que ajuda les empreses a accedir a les dades financeres dels seus clients de manera senzilla i segura, a més d’enriquir-les, per facilitar la presa de decisions.

L’objectiu

Fer més eficient el procés d’enriquiment de les dades financeres de persones automatitzant la categorització de moviments bancaris i el càlcul d’indicadors financers partint dels patrons de comportament.

Com ho hem fet?

  • Statistical Learning
  • Language Models
  • Ensemble Models
  • Rule-based models
  • Machine Learning Operations automated pipelines
  • Active Learning, DB design

El resultat

  • Reducció de costos en infraestructura (BBDD i API).
  • Reducció d’esforços dedicats a tasques repetitives (via automatitzacions).
  • Reducció del temps de resposta de categorització en un ~20%.
  • Millora de qualitat de la categorització d’un ~67% a >85% de precisió → Major satisfacció de clients i augment de captació de nous clients.