Cas d’èxit

Control de qualitat en l’etiquetatge de productes

El repte

Una empresa distribuïdora i fabricant de químics aromàtics i fragàncies ha detectat que la gestió del magatzem i la recepció de productes de proveïdors és un punt crític per monitorar. Això és degut a la semblança entre els diferents productes on l’etiquetatge manual i el monitoratge de l’estoc és difícil.

L’objectiu

Millorar l’eficiència en el procés de revisió de les etiquetes, minimitzant els errors i els esforços necessaris mitjançant una aplicació mòbil.

Com ho hem fet?

  • Computer Vision
  • OCR
  • Document Processing
  • Information Extraction
  • Quality Assurance

El resultat

L’impacte de la solució ha sigut:

– Millorar de la gestió de l’estoc.
– Reduir els costos de gestió d’estoc.
– Reduir el cost en litigis per errors d’etiquetatge humà.