Cas d’èxit

Detecció automàtica de presència,

tipologia i creixement de bacteris

El repte

Una empresa del sector industrial, especialitzada en instrumentació de laboratoris, disposa d’una línia de productes orientada al tractament de bacteris i estudi de la seva resistència a antibiòtics.

L’objectiu

Millorar l’eficiència en l’anàlisi de bacteris en plaquetes Petri. En concret, es busca:

– Identificar la presència o no de bacteris
– Identificar la tipologia del bacteri
– Estimar el creixement (o no) de les colònies de bacteris

Com ho hem fet?

  • Image Classification
  • Semantic Segmentation
  • Video Processing
  • CFU counting
  • Unet
  • Transfer Learning
  • Deep Learning

El resultat

Millora de l’eficiència i automatització del treball de les expertes a laboratori i la millora en la precocitat de detecció d’esdeveniments.