Cas d’èxit

Eleccions

al Parlament Europeu 2019

El repte

El Parlament Europeu s’ocupa d’organitzar les seves eleccions cada quatre anys, per les quals s’obre, entre d’altres, una licitació pel desenvolupament d’una web de resultats electorals a temps real.

Aquesta web és el referent oficial de resultats abans, durant i després de la nit electoral, i des d’on es consumeixen les dades per integrar-les a qualsevol mitjà de comunicació o altres actors interessats.

Els objectius

Els objectius eren principalment:

 1. Desenvolupar una web no manipulable pel que fa a seguretat.
 2. Capaç de gestionar un accés potencial de 300 milions d’usuaris.
 3. Aconseguir que sigui molt més dinàmica i rica que la de les anteriors eleccions.
 4. Oferir de gran quantitat de recursos (dades, imatges, widgets, etc.) integrables per tercers.
 5. Aprofitar les xarxes socials oficials per distribuir la informació en temps real.
 6. Disposar d’un backoffice que permetés escollir què publicar a cada moment, i escollir els components de la pàgina principal.

Com ho hem fet?

 • Web d’alta disponibilitat (>99%)
 • Integració amb xarxes socials
 • Generador d’alt rendiment
 • Backoffice de selecció de dades
 • Angular + Java

Els resultats

Es va construir un motor capaç de generar, en 7 minuts, una web estàtica amb 100.000 pàgines i recursos, per cada nou paquet de resultats actualitzats (cada 30 min aprox.) durant la nit electoral.

Es van dissenyar i implementar totes les pàgines de la web, en 3 modalitats diferents (abans, durant i després de les eleccions), i es van implementar fitxers de dades, imatges i widgets que es consumien a temps real des de mitjans audiovisuals de tot el món i també des del plató en directe del Parlament.

El lloc web no va tenir cap problema de seguretat, i va poder resistir gran quantitat d’usuaris simultanis.