Cas d’èxit

Fast Fashion: optimització

de preus en outlet

El repte

Una marca de fast fashion fa servir l’outlet per a vendre l’estoc sobrant després del període de rebaixes. Periòdicament, es dissenyen promocions de diferent tipologia.

Objectius

Desenvolupar una eina de suport a la presa de decisions de negoci que permeti, una vegada especificat el tipus de promoció, identificar que prenguis formaran part de la promoció i el descompte òptim a aplicar de manera individual. 

De manera dinàmica, es maximitza el benefici assolit en l’outlet en la temporada.

Com ho hem fet?

  • Time series Forecast
  • Gradient Boosting
  • Optimització
  • AWS
  • Databricks
  • MongoDB
  • Apache Airflow