Cas d’èxit

Gestió eficient de la
distribució de carburant
i de la facturació mitjançant
una app mòbil

El repte

El client és una empresa focalitzada en oferir solucions d’automatització pel sector industrial i d’energia. Una de les seves solucions va dirigida a la distribució de carburant a benzineres mitjançant una flota de camions cisterna.

Actualment, la quantitat de carburant que es distribueix a cada benzinera es calcula mitjançant un component que és obsolet.

L’objectiu

Millorar l’eficiència del procés de distribució de benzina, mitjançant una app pels operaris que permeti:

 • La generació automàtica d’albarans i factures.
 • La comunicació del dispositiu amb els mesuradors de carburant.
 • La comunicació directa amb l’Agència Tributària.

Com ho hem fet?

 • Integració amb hardware via Bluetooth
 • Android
 • Kotlin

El resultat

El nou producte ha permès:

 • Millorar la precisió de la mesura de carburant distribuït, així com la quantitat d’informació rebuda mitjançant la integració de l’app amb mesuradors de carburant.
 • La gestió de la venda de carburant i dels possibles descomptes a aplicar.
 • Fer més eficient el procés de conversió de nous clients mitjançant l’alta de nous clients, l’acceptació de LOPD i la signatura.
 • Facilitar el desplegament internacional de l’app mitjançant el càlcul dels impostos segons la legislació del país on es vengui el carburant.
 • Facilitar l’ús de l’app entre empreses diferents, gràcies a un desenvolupament multiempresa.
 • Gestió de la llicència de l’usuari.
 • Combatre l’obsolescència gràcies a la migració de codi. Net/Windows Phone a Kotlin/Android.