Cas d’èxit

Manteniment multiplataforma

de les aplicacions digitals

de la Diputació de Barcelona

El repte

La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona precisa d’un servei de manteniment d’aplicacions complet en els següents àmbits:

– Aplicacions informàtiques d’administració electrònica
– Aplicacions informàtiques en l’àmbit bibliotecari
– Plataforma Gobierto

L’objectiu

Realitzar un servei continu de manteniment amb l’objectiu d’aportar el màxim valor i qualitat en aquestes àrees d’actuació:

– Manteniment correctiu per minimitzar el nombre d’incidències en les aplicacions i resoldre en el mínim temps possible les que es produeixin.
– Desenvolupament de noves funcionalitats a les aplicacions informàtiques ja existents
– Creació de noves aplicacions.
– Suport tècnic i funcional cap a les persones usuàries.

Com ho hem fet?

  • PHP
  • Java
  • Symfony
  • Ruby on Rails
  • JavaScript
  • Oracle
  • HTML 5
  • CSS 3
  • Oracle WebLogic
  • Apache Red Hat

El resultat

– Gestió i resolució de necessitats a les quals client no pot arribar a donar resposta amb el volum de personal que tenen actualment.

– Rebuild d’aplicacions existents (actualització UX/UI i stack tecnològic).

– Optimització, automatització i millora de processos. Integració amb la capa de logística. Unificació d’informes.

– Garantir la millora continua i l’encaix de la solució a les necessitats de negoci.