Cas d’èxit

Millora de l’arquitectura cloud per a serveis web

El repte

Clear Channel, companyia que gestiona serveis de bicicletes compartides en diferents ciutats europees, va implementar la web i l’API del servei de Malmö (Suècia) en diferents servidors cloud AWS.

L’empresa volia aprofitar les possibilitats dels serveis d’AWS per a millorar aquesta arquitectura afegint capacitat d’autoescalada i recuperació, simplificació i automatització de desplegaments i fiabilitat de les bases de dades.

Això plantejava un repte doble: fer aquesta millora sense incrementar significativament el cost dels recursos d’AWS i migrar el servei a la nova arquitectura del mode més transparent per a l’usuari amb una interrupció mínima: menys de dues hores en horari de menor afluència.

La solució

Basetis va aplicar diferents estratègies per aconseguir els objectius. Una va ser ajustar la mida de les màquines al núvol gràcies a les polítiques d’autoescalada per no pagar més recursos dels necessaris i estalviar costos.

Una altra estratègia va permetre automatitzar els desplegaments. Per a fer-ho, es va aplicar el paradigma de contenidors, generant imatges de codi que s’executen automàticament quan es genera una nova instància.

La nova arquitectura s’ha implantat en tres ciutats europees (Malmö, Drammen i Anvers) i en un futur pròxim està planificant replicar la migració en tantes d’altres.

8 persones de Basetis

dedicades al projecte.

Menys de 2 hores

per ciutat en la migració de l’entorn de producció.

Menys de 5 minuts

de recuperació automàtica davant caigudes del web.

Allò més innovador

 • Nous paradigmes en el desplegament del codi.
 • Gestió automàtica d’una arquitectura dinàmica sense recursos fixos.

Allò més valorat

 • Eficiència
 • Transparència
 • Disponibilitat per resoldre incidències

Tecnologies

 • Amazon Web Services:
  • Elastic Compute Cloud
  • Relational Database Service
  • Route53
  • CloudWatch
  • Virtual Private Cloud
  • Simple Storage Service
  • Elastic Load Balancer
  • Security Groups
  • Elastic Container Service
 • Docker
 • Shell Scripting

Serveis realitzats

 • Solucions autoescalables al núvol
 • Consultoria i implantació d’infraestructures on premise o en cloud
 • Migració tècnica
 • Administració de sistemes