Cas d’èxit

Model de predicció CIRBE
per a empreses

El repte

Una entitat bancària necessita saber quin és el total de risc acumulat (CIRBE) que té una empresa i d’aquesta manera conèixer quin marge té amb el seu estat financer.

L’objectiu

Realitzar accions comercials proactives preveient el risc acumulat de les empreses client.

Com ho hem fet?

  • XGBoost
  • Creació de variables sintètiques
  • Exploratory Data Analysis

El resultat

Amb el model de predicció, s’ha pogut conèixer millor l’estat financer dels clients i ajustar millor el crèdit concedit a les empreses.