Cas d’èxit

Optimització dels recursos d’urgència

El repte

Una empresa del sector energètic disposa d’equips que resolen les urgències que sorgeixen a la xarxa de distribució. Aquests equips estan organitzats en unitats que donen cobertura a diferents zones geogràfiques.

No totes les urgències tenen les mateixes prioritats.

Objectius

Millorar l’eficiència de la gestió de les urgències, dimensionant de forma adequada cada unitat tenint en compte les probabilitats de què hi hagi una urgència a cada zona, i complint els Acords de Nivell de Servei (ANS) existents.

Com ho hem fet?

  • Statistical Modelling
  • Optimization
  • Clustering
  • Simulation
  • Map Segmentation

Resultats

El model permet simular escenaris possibles i probables i d’aquesta manera s’obté una reducció d’entre un 20% i un 40% dels recursos dedicats a atendre urgències.