Cas d’èxit

Plataforma d’anàlisi cognitiva

d’avantguarda que obté informació

sanitària d’última generació

El repte

Per una farmacèutica és clau monitorar diferents fonts, analitzant les tendències i relacions que hi ha entre elles per tal d’agilitzar la presa de decisions pel que fa al negoci.

L’objectiu

Es vol crear una plataforma que, integrant informació de múltiples fonts de dades, sigui capaç de facilitar la presa de decisions estratègiques en l’àmbit del negoci per una farmacèutica. La plataforma ha de ser capaç de respondre preguntes com per exemple les següents:

– Quina és la situació actual d’una determinada malaltia?
– Quines estratègies o activitats implementen els competidors?
– Qui són o poden ser els líders d’opinió associats a un medicament específic?
– Quins són els tractaments que actualment reben més atenció en l’exploració d’una malaltia específica?

Com ho hem fet?

  • Time series analysis
  • Twitter Accounts classification
  • Keyword/Topic extraction
  • Name entity matching
  • Graph Data science
  • Network analysis
  • Author and Organization Name Disambiguation
  • Expert-twitter account matching
  • Relevant Ranking

El resultat

La plataforma ofereix la possibilitat d’avançar-se a les tendències en determinats temes mèdics d’interès, facilitant la presa de decisions més ràpides i informades.

Els seus principals avantatges resideixen en la capacitat de detectar i relacionar persones, organitzacions i publicacions amb aquests temes, creant una potent xarxa interconnectada d’informació. Això permet passar de l’excés d’informació a una nova forma eficient de filtrar i interpretar la informació, mesurant i comprenent el seu impacte i èxit.