Cas d’èxit

Predicció de la probabilitat d’impagament

per al finançament de vehicles

El repte

El banc disposa d’un model de scoring d’admissió per al finançament de vehicles que permet predir la probabilitat d’impagament dels seus clients basat en certa informació financera.

En general, no es disposa de la informació transaccional dels clients.

L’objectiu

L’objectiu és proporcionar un model capaç d’identificar amb més precisió als clients amb probabilitat d’impagament en el finançament de vehicles. D’aquesta manera, el banc podrà concedir finançament als clients amb més seguretat.

Atès que els préstecs es retornaran amb més regularitat, el banc podrà predir amb més exactitud els seus beneficis i despeses futures.

Com ho hem fet?

  • XGBoost
  • Regressió logística
  • Anàlisi bivariant

El resultat

  • Augment de la precisió a l’hora de predir si el sol·licitant pagarà de forma regular.
  • Reducció del risc de pèrdues mitjançant una millor selecció de sol·licitants.