Cas d’èxit

Anàlisi de processos i eines

de recursos humans

El repte

Air Liquide Healthcare és una empresa dedicada a serveis per a la indústria i la salut. Actualment, es troba donant un impuls als serveis que dona als seus treballadors i treballadores, mitjançant la creació d’un portal per a empleats, ja que la major part es troben teletreballant.

L’empresa té dubtes de si l’actual eina de nòmines és l’òptima per a Air Liquide (MILENA, de SERESCO, que també gestiona de manera externalitzada les nòmines).

Els objectius

L’objectiu és executar un pla d’evolució de les eines i processos de recursos humans (RH) actuals amb la identificació dels principals punts i oportunitats de millora.

També s’analitzarà si es vol optar per continuar amb les eines actuals o canviar a noves que suportin el roadmap futur. Benchmark d’eines d’RH d’àmbit complet (Nòmines, gestió del coneixement, vacances i absències, avaluació d’acompliment…)

Com ho hem fet?

  • Revisió de processos de RH.
  • Benchmark solucions de mercat vs. evolució solució actual
  • Metodologia (AS IS – TO BE – GAP)
  • Quadre de comandament de presa de decisions

Els resultats

Es va estalviar costos en accions concretes per a evitar ineficiències entorn del 70%.