Cas d’èxit

Farma xatbot: algorisme de conversa guiada

El repte

Es tracta d’una plataforma de contingut científic i esdeveniments en línia desenvolupada per a aquesta empresa. És una plataforma complexa, i va dirigida a usuaris habitualment de nivell tecnològic baix (usuaris interns i professionals sanitaris).

Es va detectar la necessitat de tenir una eina que guiï i acompanyi a l’usuari en la plataforma per a facilitar el seu ús.

Els objectius

Es busca millorar l’experiència d’usuari en la plataforma. D’aquesta manera s’aconseguirà que l’usuari se senti acompanyat i vegi que pot trobar fàcilment allò que cerca mitjançant el xatbot.

Com ho hem fet?

  • Word2Vec
  • Embeddings
  • NLI model
  • Fuzzy string matching
  • Pre-trained models
  • Sequence classification
  • NLP

Els resultats

L’eina desenvolupada és visualment intuïtiva i interactiva, i permet al client navegar per la plataforma, demanar informació sobre aquesta, reportar esdeveniments mèdics adversos a l’empresa i sol·licitar informació mèdica en l’àmbit europeu.