BaseTIS
Base Technology & Information Services

Llengües

gptw-badge

Development Cat

Oferim serveis d'implementació d'aplicacions i solucions de software en un ampli ventall de llenguatges de programació i frameworks.

Serveis: 
Desenvolupament de portals web, CMS, etc.
Desenvolupament d’API’s i middlewares.
Desenvolupament a mida d’aplicacions d’àmbit corporatiu.
Anàlisi i optimització de codi en projectes de gran magnitud.
Manteniment i suport.
Solucions: 
Definició, implantació i manteniment d’arquitectures de desenvolupament.
Eines corporatives de gestió de dades personalitzades segons el negoci.
Generadors automàtics de codi font per accelerar el desenvolupament d’aplicacions.